HITELEZÉS - LÍZING

Főoldal / Hitelezés – Lízing

Mi is az a követeléskezelés?

Tágabb hétköznapi értelmben követeléskezelésnek tekinthetünk minden adósságbehajtásra vontakozó tevékenységet.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása követeléskezelési tevékenységet a következőképpen definiálja:

„követeléskezelési tevékenységnek minősül az üzletszerűen nyújtott, saját, vagy harmadik személyt megillető, pénzügyi szolgáltatásból származó késedelmes, lejárt követelés érvényesítése érdekében végzett tevékenység. A követeléskezelési tevékenység fogalma alá nem tartozik a követelés érvényesítése érdekében indított, egyéb törvények által szabályozott jogi eljárások lefolytatása (pl. fizetési meghagyásos eljárás, bírósági végrehajtási eljárás).”

A követelésvásárlás és kezelés üzletszerű végzése Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank engedélyéhez kötött.

A Magyar Nemzeti Bank H-PVJ-I-B-11/2018. számú határozatának rendelkező része az Arthur Bergmann Hungary Zrt.-vel szemben

Az Arthur Bergmann Hungary Zrt.-nél (székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I/1.) (Pénzügyi vállalkozás) lefolytatott témavizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi határozatot hozza:

I/A. Az MNB kötelezi a Pénzügyi vállalkozást, hogy jelen határozat kézhezvételétől haladéktalanul, és azt követően tevékenysége során folyamatosan a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal teljesítse felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségét.

I/B. Az MNB kötelezi a Pénzügyi vállalkozást, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül hozza összhangba a 2016. évre vonatkozó rendszeres negyedéves adatszolgáltatásait az analitikus nyilvántartásával a vásárolt és eladott, fogyasztóval szembeni követelések darabszáma tekintetében. I. Az MNB kötelezi a Pénzügyi vállalkozást, hogy a pénzügyi szolgáltatásokból eredő követelések eladása során mindenkor az elvárható gondosság követelményének megfelelően járjon el, ennek érdekében eljárásait és folyamatait oly módon alakítsa ki, hogy mindazok által elkerülhető legyen, hogy a követelésvásárlásra engedéllyel nem rendelkező társaságok és magánszemélyek engedélyköteles követelésvásárlási tevékenységet folytassanak.

  1. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Pénzügyi vállalkozás számára, hogy a) a 2016. évre vonatkozóan teljesített rendszeres negyedéves adatszolgáltatásainak 23C táblájában szereplő adatok alátámasztására szolgáló analitikus nyilvántartását a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül bocsássa az MNB rendelkezésére, b) a határozat rendelkező részének II. pontjában foglaltak teljes körű teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2018. június 30. napjáig küldje meg az MNB részére. III. Az MNB a II. pontban hivatkozott, elvárható gondosság követelményét rögzítő jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű bírságot szab ki a Pénzügyi vállalkozással szemben.HITELEZÉS - LÍZING

Főoldal / Hitelezés – Lízing

Mi is az a követeléskezelés?

Tágabb hétköznapi értelmben követeléskezelésnek tekinthetünk minden adósságbehajtásra vontakozó tevékenységet.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása követeléskezelési tevékenységet a következőképpen definiálja:

„követeléskezelési tevékenységnek minősül az üzletszerűen nyújtott, saját, vagy harmadik személyt megillető, pénzügyi szolgáltatásból származó késedelmes, lejárt követelés érvényesítése érdekében végzett tevékenység. A követeléskezelési tevékenység fogalma alá nem tartozik a követelés érvényesítése érdekében indított, egyéb törvények által szabályozott jogi eljárások lefolytatása (pl. fizetési meghagyásos eljárás, bírósági végrehajtási eljárás).”

A követelésvásárlás és kezelés üzletszerű végzése Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank engedélyéhez kötött.

A Magyar Nemzeti Bank H-PVJ-I-B-11/2018. számú határozatának rendelkező része az Arthur Bergmann Hungary Zrt.-vel szemben

Az Arthur Bergmann Hungary Zrt.-nél (székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I/1.) (Pénzügyi vállalkozás) lefolytatott témavizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi határozatot hozza:

I/A. Az MNB kötelezi a Pénzügyi vállalkozást, hogy jelen határozat kézhezvételétől haladéktalanul, és azt követően tevékenysége során folyamatosan a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal teljesítse felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségét.

I/B. Az MNB kötelezi a Pénzügyi vállalkozást, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül hozza összhangba a 2016. évre vonatkozó rendszeres negyedéves adatszolgáltatásait az analitikus nyilvántartásával a vásárolt és eladott, fogyasztóval szembeni követelések darabszáma tekintetében. I. Az MNB kötelezi a Pénzügyi vállalkozást, hogy a pénzügyi szolgáltatásokból eredő követelések eladása során mindenkor az elvárható gondosság követelményének megfelelően járjon el, ennek érdekében eljárásait és folyamatait oly módon alakítsa ki, hogy mindazok által elkerülhető legyen, hogy a követelésvásárlásra engedéllyel nem rendelkező társaságok és magánszemélyek engedélyköteles követelésvásárlási tevékenységet folytassanak.

  1. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Pénzügyi vállalkozás számára, hogy a) a 2016. évre vonatkozóan teljesített rendszeres negyedéves adatszolgáltatásainak 23C táblájában szereplő adatok alátámasztására szolgáló analitikus nyilvántartását a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül bocsássa az MNB rendelkezésére, b) a határozat rendelkező részének II. pontjában foglaltak teljes körű teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2018. június 30. napjáig küldje meg az MNB részére. III. Az MNB a II. pontban hivatkozott, elvárható gondosság követelményét rögzítő jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű bírságot szab ki a Pénzügyi vállalkozással szemben.

ARTHUR BERGMANN HUNGARY PÉNZÜGYI ZRT. - 2020

Tisztelt Ügyfeleink!

.

A jelenlegi helyzet miatt ügyfeleink és
munkatársaink érdekében a következőket vezettük be:

Személyes ügyfélfogadás:

Kizárólag indokolt esetben,

Előre egyeztetett időpontfoglalással,

1 méteres távolságtartással lehetséges.

Csak olyan személy jöjjön, aki nem mutat
koronavírus-influenza tüneteket.

Nyitvatartás:

Hétfő: 9:00-17:00
Kedd: 9:00 – 17:00
Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: 9:00 – 17:00
Péntek: 9:00 – 14:00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

.
Megértésüket, türelmüket köszönjük!