HIRDETMÉNYEK

Főoldal / Hirdetmények

2020.12.06-tól hatályos Útmutatót a Krízis Hitel Pluszról a következő linkre kattintva érheti el: MFB Krízis Hitel Plusz Útmutató

2020.12.06-tól hatályos Termékleírást a Krízis Hitel Pluszról a következő linkre kattintva érheti el: MFB Krízis Hitel Plusz Termékleírás

 

2020.12.06-tól hatályos Útmutatót a Krízis Hitelről a következő linkre kattintva érheti el:  Krízis Hitel Útmutatót

2020.12.06-tól hatályos Termékleírást a Krízis Hitelről a következő linkre kattintva érheti el: Krízis Hitel Termékleírás

 

2020.06.15-tól hatályos „MFB Krízis Hitel” Hitelügyleteinek Hirdetményről a következő linkre kattintva érheti el: „MFB Krízis Hitel” Hitelügyleteinek Hirdetménye

 

„MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.”

Hitelügyleteinek Hirdetménye

 

(PVRK II. Kondíciós Lista)

 

Hirdetmények:

 2018.07.20-tól 2019.02.28-ig hatályos hirdetmény

 2019.03.01-től 2020.06.04-ig hatályos hirdetmény


Hatályos hirdetmények:

 

 

„MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program Hitelügyleteinek Hirdetménye

 

(Kondíciós Lista)

 

 Hatályos: 2020. október 01-től visszavonásig

 

I.  Feltételek

 

 Hitelösszeg:

 • Beruházási Hitel (illetve beruházási hitel és a hozzá kapcsolódó forgóeszközhitel együttesen): minimum 1 Millió Ft, maximum 100 Millió Ft.
 • Önálló Forgóeszköz Hitel: ingatlanvásárlás esetén: minimum 1 Millió Ft, maximum 100 Millió Ft, egyéb esetben: minimum 1 Millió Ft, maximum 50 Millió
 • Likviditási Hitel: minimum 1 Millió Ft, maximum 50 millió

 

 Futamidő:

 • Beruházási Hitel esetén (illetve beruházási hitel és a hozzá kapcsolódó forgóeszközhitel együttesen): legalább 1 év+1nap, legfeljebb 10 év.
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven belüli ingatlanvásárlási cél esetén: legfeljebb 1év (szerződéskötéstől számítva)
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven túli ingatlanvásárlás esetén: minimum 1 év + 1 nap, de maximum 6 év
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven túli egyéb cél esetén: minimum 1 év + 1 nap, de maximum 6 év
 • Likviditási Hitel esetén: legalább 1 év + 1 nap, legfeljebb 10 év.

 

 Rendelkezésre tartási idő:

 • Beruházási Hitel ingatlanépítés esetén: maximum 2 év
 • Beruházási Hitel ingatlanvásárlás és / vagy felújítás esetén: maximum 1 év
 • Beruházási Hitel tárgyi eszköz és kapcsolódó immateriális javak beszerzése esetén: maximum 1 év
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven belüli ingatlanvásárlási cél esetén: maximum 6 hónap
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven túli esetén ingatlanvásárlás esetén: maximum 1 év
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven túli egyéb cél esetén: maximum 1 év
 • Likviditási Hitel esetén: maximum: 1 év

 

 Türelmi idő:

 • Beruházási Hitel ingatlanépítés esetén: maximum 2 év
 • Beruházási Hitel ingatlanvásárlás és / vagy felújítás esetén: maximum 1 év
 • Beruházási Hitel tárgyi eszköz és kapcsolódó immateriális javak beszerzése esetén: maximum 1 év
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven belüli ingatlanvásárlási cél esetén: nincs
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven túli esetén ingatlanvásárlás esetén: maximum 1 év
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven túli egyéb cél esetén: maximum 1 év
 • Likviditási Hitel esetén: maximum: 2 év

 

 Tőketörlesztés típusa:

 • Beruházási Hitel, Likviditási Hitel és Önálló Forgóeszköz Hitel egyéb cél esetén: havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben azzal, hogy az utolsó törlesztő részlet a kerekítések miatt eltérhet. Lehetőség van az utolsó tőketörlesztés esetében emelt törlesztő részlet alkalmazására, amely legfeljebb a teljes folyósított hitelösszeg 20%-a lehet (balloon).
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven túli esetén ingatlanvásárlás esetén: havonta, negyedévente, vagy 6 havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben. Lehetőség van az utolsó tőketörlesztés esetében emelt törlesztő részlet alkalmazására, amely legfeljebb a teljes folyósított hitelösszeg 20%-a lehet (balloon).
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven belüli ingatlanvásárlási cél esetén: lejáratkor egy összegben.

 

 

 

 

II.  Kondíciók

 

Devizanem: Forint (HUF/ Ft).

 

 Ügyleti kamat: 3 havi BUBOR + RKV2.1 vagy PV-HFIX + maximum 4 % kamatfelár/év vagy FIXPVRK + maximum 4 % kamatfelár/év

 

 • 3 havi BUBOR: a naptári negyedév első napjára – amennyiben a naptári negyedév első napja nem banki munkanap, úgy a naptári negyedév első napját megelőző banki munkanapra – megállapított a Magyar Nemzeti Bank által a THOMSON REUTERS BUBOR oldalán közzétett 3 hónapos kamat mértéke.

 

 • 1: kizárólag az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. esetén alkalmazásra kerülő refinanszírozási kamatfelár, amelynek mértéke 2020-ban*, 2,12 %/év, amely ezt követően az MFB Zrt. vonatkozó gyakorlatának megfelelően évente felülvizsgálatra és adott esetben megváltoztatásra kerül. Az RKV2.1 aktuális mértékét az MFB Zrt. honlapján teszi közzé. Az RKV2.1 MFB általi egyoldalú változtatása esetén a módosított RKV2.1 a már megkötött Kölcsönszerződésekre is vonatkozik.

 

 • Fix PVRK: az MFB Zrt. által felszámított, az adott ügylet vonatkozásában a futamidő végéig fix Refinanszírozási kamat, amelynek mértéke 2020. február -től
  • – legfeljebb 5 éves futamidő esetén: 3,18%/év,
  • – 5-10 év közötti futamidő esetén: 3,84%/év,
 1. január 1-től a változó refinanszírozási kamatfelár (RKV2.1) vagy a fix (PV-HFIX) refinanszírozási kamatfelár választható.
 2. február 1-től a FIXPVRK kamat is választható

 

 • PV-HFIX: az MFB Zrt. által felszámított, az adott ügylet vonatkozásában a futamidő végéig fix refinanszírozási kamatfelár, amelynek mértéke 2019. május 20.-tól 2,32 %/év

 

 • Kamatfelár: az Arthur Bergmann Hungary által felszámításra kerülő kamatfelár, amelynek maximális mértéke 0,5 %/év.

 

Az ügyleti kamat fizetése havonta esedékes. * 2020.04.01-től MFB tájékoztatás alapján

 

 

 Késedelmi kamat: lejárt tőketartozás, meg nem fizetett ügyleti kamat, továbbá egyéb meg nem fizetett díjtételek (díj, jutalék stb.) után kerül felszámításra, mértéke: a mindenkori ügyleti kamat+6%.

 

 

III.  Díjak, jutalékok

 

 Hitelbírálati díj: 10.000, -Ft

 

 Folyósítási jutalék: folyósításokként 10.000, -Ft azonban egy hitelügylet vonatkozásában legfeljebb 500 ezer forint.

 

 Rendelkezésre tartási jutalék: 0,4%/év.

 

 Kezelési költség: a Hitelező egyedi mérlegelése alapján, de legfeljebb a fennálló tőketartozás 1,5 %/év.

 

 Óvadék: a kért kölcsönösszeg 3%-a.

 

 

 Szerződésmódosítási díj: a rendelkezésre tartási időszak alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeg 0,15%-a, maximum 250 ezer forint. A rendelkezésre tartási időszakot követően pedig legfeljebb a fennálló tőketartozás 0,05%-a, de legfeljebb 250 ezer forint.

 

 Előtörlesztési díj: Az előtörlesztési díj mértéke az előtörlesztett összegre vetítve 0,05%.

 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességének bevonása esetén készfizető kezességvállalási díj: mértékét és számítási módját a garantőr intézmény mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza.

 

 

IV. Továbbhárított díjtételek:

 

 Értékbecslés díja: a mindenkori értékbecslői díjszabás szerint.

 

 Közjegyzői díj: A közjegyzői díjat és költségtérítést a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018.(VIII.23.) IM rendeletben foglalt díjszabás alapján a közjegyző állapítja meg.

 

 Ügyvédi szolgáltatási díj: Ügyvédi díjszabás alapján továbbá a 32/2003.(VIII.22.) IM rendeletben foglaltak szerint.

 

 Igazgatási és szolgáltatási díj: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) értelmében az ingatlan-nyilvántartási eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

 

Elsőfokú eljárás (kivéve jelzálogjog) 6 600.- Ft/érintett ingatlan
Jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása 12 600.- Ft/érintett ingatlan
Társasház alapítás, illetve társasházi alapító okirat módosításának bejegyzése 6 600.- Ft/társasházi különlap max. 100 000.- Ft
Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére) 10 000.- Ft/érintett ingatlan
Körzeti földhivatali határozat elleni fellebbezés 10 000.- Ft/határozat

 

 A TakarNet rendszerből lekért tulajdoni lap költsége: A 176/2009 (XII.28.) FVM rendelet és a TakarNet Szolgáltatási Szerződés Általános Szolgáltatási Feltételek “A” melléklete szerint, ami a Hirdetmény közzétételének napján az alábbi: – E-hiteles tulajdoni lap (szemle vagy teljes másolat): 3 600,- Ft – Nem hiteles tulajdoni lap másolat: 1 000,- Ft.

 

 Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) monitoring díja: Az Arthur Bergmann Hungary Zrt. monitoring tevékenysége során jogosult az Ügyfél, az Ügyfél tulajdonosai, illetve annak kapcsolódó vállalkozásai által igénybe vett pénzügyi szolgáltatásokról a KHR rendszerből adatokat lekérni. Ennek díja a BISZ Zrt. mindenkori hirdetményében megjelenő díjszabásával megegyező.

 

 Követelésérvényesítéssel kapcsolatos költségek, díjak: A követelés érvényesítésével – bármely jogi, illetve peres, peren kívüli (fizetési meghagyásos, vagy végrehajtási) eljárás, csőd- és felszámolási eljárás elrendelésével kapcsolatosan – felmerülő díjak és költségek, valamint a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott díjak, az Ügyfelet terhelik.

 

 Egyéb, felmerülésük esetén az Ügyfélre terhelhető díjtételek: Felmondással, végrehajtási -, behajtási eljárással kapcsolatos költségek, díjak (a felmerült költségek/díjak áthárításra kerülnek az Ügyfél részére).

Monitoring tevékenységgel kapcsolatos díjak legfeljebb évente egy alkalommal (pl. értékbecslés felülvizsgálat díja, tulajdoni lap költsége az értékbecslői díjszabás szerint)

 

 

 HIRDETMÉNYEK

Főoldal / Hirdetmények

2020.12.06-tól hatályos Útmutatót a Krízis Hitel Pluszról a következő linkre kattintva érheti el: MFB Krízis Hitel Plusz Útmutató

2020.12.06-tól hatályos Termékleírást a Krízis Hitel Pluszról a következő linkre kattintva érheti el: MFB Krízis Hitel Plusz Termékleírás

 

2020.12.06-tól hatályos Útmutatót a Krízis Hitelről a következő linkre kattintva érheti el:  Krízis Hitel Útmutatót

2020.12.06-tól hatályos Termékleírást a Krízis Hitelről a következő linkre kattintva érheti el: Krízis Hitel Termékleírás

 

2020.06.15-tól hatályos „MFB Krízis Hitel” Hitelügyleteinek Hirdetményről a következő linkre kattintva érheti el: „MFB Krízis Hitel” Hitelügyleteinek Hirdetménye

 

„MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.”

Hitelügyleteinek Hirdetménye

 

(PVRK II. Kondíciós Lista)

 

Hirdetmények:

 2018.07.20-tól 2019.02.28-ig hatályos hirdetmény

 2019.03.01-től 2020.06.04-ig hatályos hirdetmény


Hatályos hirdetmények:

 

 

„MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program Hitelügyleteinek Hirdetménye

 

(Kondíciós Lista)

 

 Hatályos: 2020. október 01-től visszavonásig

 

I.  Feltételek

 

 Hitelösszeg:

 • Beruházási Hitel (illetve beruházási hitel és a hozzá kapcsolódó forgóeszközhitel együttesen): minimum 1 Millió Ft, maximum 100 Millió Ft.
 • Önálló Forgóeszköz Hitel: ingatlanvásárlás esetén: minimum 1 Millió Ft, maximum 100 Millió Ft, egyéb esetben: minimum 1 Millió Ft, maximum 50 Millió
 • Likviditási Hitel: minimum 1 Millió Ft, maximum 50 millió

 

 Futamidő:

 • Beruházási Hitel esetén (illetve beruházási hitel és a hozzá kapcsolódó forgóeszközhitel együttesen): legalább 1 év+1nap, legfeljebb 10 év.
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven belüli ingatlanvásárlási cél esetén: legfeljebb 1év (szerződéskötéstől számítva)
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven túli ingatlanvásárlás esetén: minimum 1 év + 1 nap, de maximum 6 év
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven túli egyéb cél esetén: minimum 1 év + 1 nap, de maximum 6 év
 • Likviditási Hitel esetén: legalább 1 év + 1 nap, legfeljebb 10 év.

 

 Rendelkezésre tartási idő:

 • Beruházási Hitel ingatlanépítés esetén: maximum 2 év
 • Beruházási Hitel ingatlanvásárlás és / vagy felújítás esetén: maximum 1 év
 • Beruházási Hitel tárgyi eszköz és kapcsolódó immateriális javak beszerzése esetén: maximum 1 év
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven belüli ingatlanvásárlási cél esetén: maximum 6 hónap
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven túli esetén ingatlanvásárlás esetén: maximum 1 év
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven túli egyéb cél esetén: maximum 1 év
 • Likviditási Hitel esetén: maximum: 1 év

 

 Türelmi idő:

 • Beruházási Hitel ingatlanépítés esetén: maximum 2 év
 • Beruházási Hitel ingatlanvásárlás és / vagy felújítás esetén: maximum 1 év
 • Beruházási Hitel tárgyi eszköz és kapcsolódó immateriális javak beszerzése esetén: maximum 1 év
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven belüli ingatlanvásárlási cél esetén: nincs
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven túli esetén ingatlanvásárlás esetén: maximum 1 év
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven túli egyéb cél esetén: maximum 1 év
 • Likviditási Hitel esetén: maximum: 2 év

 

 Tőketörlesztés típusa:

 • Beruházási Hitel, Likviditási Hitel és Önálló Forgóeszköz Hitel egyéb cél esetén: havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben azzal, hogy az utolsó törlesztő részlet a kerekítések miatt eltérhet. Lehetőség van az utolsó tőketörlesztés esetében emelt törlesztő részlet alkalmazására, amely legfeljebb a teljes folyósított hitelösszeg 20%-a lehet (balloon).
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven túli esetén ingatlanvásárlás esetén: havonta, negyedévente, vagy 6 havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben. Lehetőség van az utolsó tőketörlesztés esetében emelt törlesztő részlet alkalmazására, amely legfeljebb a teljes folyósított hitelösszeg 20%-a lehet (balloon).
 • Önálló Forgóeszköz Hitel éven belüli ingatlanvásárlási cél esetén: lejáratkor egy összegben.

 

 

 

 

II.  Kondíciók

 

Devizanem: Forint (HUF/ Ft).

 

 Ügyleti kamat: 3 havi BUBOR + RKV2.1 vagy PV-HFIX + maximum 4 % kamatfelár/év vagy FIXPVRK + maximum 4 % kamatfelár/év

 

 • 3 havi BUBOR: a naptári negyedév első napjára – amennyiben a naptári negyedév első napja nem banki munkanap, úgy a naptári negyedév első napját megelőző banki munkanapra – megállapított a Magyar Nemzeti Bank által a THOMSON REUTERS BUBOR oldalán közzétett 3 hónapos kamat mértéke.

 

 • 1: kizárólag az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. esetén alkalmazásra kerülő refinanszírozási kamatfelár, amelynek mértéke 2020-ban*, 2,12 %/év, amely ezt követően az MFB Zrt. vonatkozó gyakorlatának megfelelően évente felülvizsgálatra és adott esetben megváltoztatásra kerül. Az RKV2.1 aktuális mértékét az MFB Zrt. honlapján teszi közzé. Az RKV2.1 MFB általi egyoldalú változtatása esetén a módosított RKV2.1 a már megkötött Kölcsönszerződésekre is vonatkozik.

 

 • Fix PVRK: az MFB Zrt. által felszámított, az adott ügylet vonatkozásában a futamidő végéig fix Refinanszírozási kamat, amelynek mértéke 2020. február -től
  • – legfeljebb 5 éves futamidő esetén: 3,18%/év,
  • – 5-10 év közötti futamidő esetén: 3,84%/év,
 1. január 1-től a változó refinanszírozási kamatfelár (RKV2.1) vagy a fix (PV-HFIX) refinanszírozási kamatfelár választható.
 2. február 1-től a FIXPVRK kamat is választható

 

 • PV-HFIX: az MFB Zrt. által felszámított, az adott ügylet vonatkozásában a futamidő végéig fix refinanszírozási kamatfelár, amelynek mértéke 2019. május 20.-tól 2,32 %/év

 

 • Kamatfelár: az Arthur Bergmann Hungary által felszámításra kerülő kamatfelár, amelynek maximális mértéke 0,5 %/év.

 

Az ügyleti kamat fizetése havonta esedékes. * 2020.04.01-től MFB tájékoztatás alapján

 

 

 Késedelmi kamat: lejárt tőketartozás, meg nem fizetett ügyleti kamat, továbbá egyéb meg nem fizetett díjtételek (díj, jutalék stb.) után kerül felszámításra, mértéke: a mindenkori ügyleti kamat+6%.

 

 

III.  Díjak, jutalékok

 

 Hitelbírálati díj: 10.000, -Ft

 

 Folyósítási jutalék: folyósításokként 10.000, -Ft azonban egy hitelügylet vonatkozásában legfeljebb 500 ezer forint.

 

 Rendelkezésre tartási jutalék: 0,4%/év.

 

 Kezelési költség: a Hitelező egyedi mérlegelése alapján, de legfeljebb a fennálló tőketartozás 1,5 %/év.

 

 Óvadék: a kért kölcsönösszeg 3%-a.

 

 

 Szerződésmódosítási díj: a rendelkezésre tartási időszak alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeg 0,15%-a, maximum 250 ezer forint. A rendelkezésre tartási időszakot követően pedig legfeljebb a fennálló tőketartozás 0,05%-a, de legfeljebb 250 ezer forint.

 

 Előtörlesztési díj: Az előtörlesztési díj mértéke az előtörlesztett összegre vetítve 0,05%.

 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességének bevonása esetén készfizető kezességvállalási díj: mértékét és számítási módját a garantőr intézmény mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza.

 

 

IV. Továbbhárított díjtételek:

 

 Értékbecslés díja: a mindenkori értékbecslői díjszabás szerint.

 

 Közjegyzői díj: A közjegyzői díjat és költségtérítést a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018.(VIII.23.) IM rendeletben foglalt díjszabás alapján a közjegyző állapítja meg.

 

 Ügyvédi szolgáltatási díj: Ügyvédi díjszabás alapján továbbá a 32/2003.(VIII.22.) IM rendeletben foglaltak szerint.

 

 Igazgatási és szolgáltatási díj: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) értelmében az ingatlan-nyilvántartási eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

 

Elsőfokú eljárás (kivéve jelzálogjog) 6 600.- Ft/érintett ingatlan
Jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása 12 600.- Ft/érintett ingatlan
Társasház alapítás, illetve társasházi alapító okirat módosításának bejegyzése 6 600.- Ft/társasházi különlap max. 100 000.- Ft
Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére) 10 000.- Ft/érintett ingatlan
Körzeti földhivatali határozat elleni fellebbezés 10 000.- Ft/határozat

 

 A TakarNet rendszerből lekért tulajdoni lap költsége: A 176/2009 (XII.28.) FVM rendelet és a TakarNet Szolgáltatási Szerződés Általános Szolgáltatási Feltételek “A” melléklete szerint, ami a Hirdetmény közzétételének napján az alábbi: – E-hiteles tulajdoni lap (szemle vagy teljes másolat): 3 600,- Ft – Nem hiteles tulajdoni lap másolat: 1 000,- Ft.

 

 Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) monitoring díja: Az Arthur Bergmann Hungary Zrt. monitoring tevékenysége során jogosult az Ügyfél, az Ügyfél tulajdonosai, illetve annak kapcsolódó vállalkozásai által igénybe vett pénzügyi szolgáltatásokról a KHR rendszerből adatokat lekérni. Ennek díja a BISZ Zrt. mindenkori hirdetményében megjelenő díjszabásával megegyező.

 

 Követelésérvényesítéssel kapcsolatos költségek, díjak: A követelés érvényesítésével – bármely jogi, illetve peres, peren kívüli (fizetési meghagyásos, vagy végrehajtási) eljárás, csőd- és felszámolási eljárás elrendelésével kapcsolatosan – felmerülő díjak és költségek, valamint a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott díjak, az Ügyfelet terhelik.

 

 Egyéb, felmerülésük esetén az Ügyfélre terhelhető díjtételek: Felmondással, végrehajtási -, behajtási eljárással kapcsolatos költségek, díjak (a felmerült költségek/díjak áthárításra kerülnek az Ügyfél részére).

Monitoring tevékenységgel kapcsolatos díjak legfeljebb évente egy alkalommal (pl. értékbecslés felülvizsgálat díja, tulajdoni lap költsége az értékbecslői díjszabás szerint)

 

 

ARTHUR BERGMANN HUNGARY PÉNZÜGYI ZRT. - 2020

Tisztelt Ügyfeleink!

.

A jelenlegi helyzet miatt ügyfeleink és
munkatársaink érdekében a következőket vezettük be:

Személyes ügyfélfogadás:

Kizárólag indokolt esetben,

Előre egyeztetett időpontfoglalással,

1 méteres távolságtartással lehetséges.

Csak olyan személy jöjjön, aki nem mutat
koronavírus-influenza tüneteket.

Nyitvatartás:

Hétfő: 9:00-17:00
Kedd: 9:00 – 17:00
Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: 9:00 – 17:00
Péntek: 9:00 – 14:00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

.
Megértésüket, türelmüket köszönjük!