ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Főoldal / Általános adatkezelési tájékoztató

Az Arthur Bergmann Hungary Pénzügyi Zrt társaság az összes érintett ügyfelünk magánéletét, személyes adatait tiszteletben tartja. Cégünk számára fontos, minden személyes adat, melyeket előírásoknak megfelelően kezeljük. Ezért arra kérjük Önt, olvassa végig ezt az általános adatvédelmi tájékoztatót, amely további információkkal szolgál az Ön személyes adatainak társaság általi kezeléséről.

A jelen adatvédelmi tájékoztató meghatározza, miként kezeljük az Ön személyes adatait, például a követeléskezelés során végzett tevékenységek és a követelésvásárlások során.
Az Ön személyes adatait különböző módokon és különböző helyzetekben kezelhetjük attól függően, hogy Ön megbízó, kötelezett, beszállító vagy állásra jelentkező.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.


ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Főoldal / Általános adatkezelési tájékoztató

Az Arthur Bergmann Hungary Pénzügyi Zrt társaság az összes érintett ügyfelünk magánéletét, személyes adatait tiszteletben tartja. Cégünk számára fontos, minden személyes adat, melyeket előírásoknak megfelelően kezeljük. Ezért arra kérjük Önt, olvassa végig ezt az általános adatvédelmi tájékoztatót, amely további információkkal szolgál az Ön személyes adatainak társaság általi kezeléséről.

A jelen adatvédelmi tájékoztató meghatározza, miként kezeljük az Ön személyes adatait, például a követeléskezelés során végzett tevékenységek és a követelésvásárlások során.
Az Ön személyes adatait különböző módokon és különböző helyzetekben kezelhetjük attól függően, hogy Ön megbízó, kötelezett, beszállító vagy állásra jelentkező.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

ARTHUR BERGMANN HUNGARY PÉNZÜGYI ZRT. - 2020